Aantal beoordeelde onderzoeksdossiers 2001 - 2014

2015-04-26T08:36:41Z (GMT) by Vincent Bontrop

Aantal beoordeelde onderzoeksdossiers 2001 - 2014

In de figuur zijn weergegeven het aantal beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken, het aantal beoordeelde niet-geneesmiddelenonderzoeken en het totaal aantal onderzoeken dat in Nederland door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) is beoordeeld in de periode 2001 tot en met 2014.