02. Φαινόμενο μέρας - νύχτας (1)

2016-04-21T15:37:34Z (GMT) by Maria Kalleri
<b>Έννοιες και φαινόμενα από τον φυσικό κόσμο για μικρά παιδιά</b><br><i><br>Ιδέες και προτάσεις για δραστηριότητες από την Ύλη και τις ιδιότητές της, τη Θερμότητα, την Κίνηση, τους Μαγνήτες και τον Διαστημικό χώρο</i><br><br>Μαρία Καλλέρη <p>Σε συνεργασία με τις</p> <p>Μ. Χωματά, Π. Πατηνιώτη, Π. Τσιάλμα, Μ. Λάγουρη, Θ. Λουπίδου, Χ. Κατσιάνα, Φ. Σαρηγιαννίδου, Φ. Φίστα, Ε. Φραγκονικολάκη, Ε. Τσιρώνα<br></p><br>2<sup>ο</sup> συνοδευτικό βίντεο<br>

Categories

Keyword(s)

License

CC BY 4.0