ISTOTNOŚĆ WYBORÓW I JEJ CZYNNIKI W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

None
Share this:
Embed*
Cite this:

Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju (2012): ISTOTNOŚĆ WYBORÓW I JEJ CZYNNIKI W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ. figshare.

http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.98025
Retrieved 08:12, Nov 25, 2015 (GMT)

Description

"Preferencje polityczne" to pismo o profilu humanistycznym, prezentujące na swoich kartach interdyscyplinarne podejście do problematyki zachowań wyborczych, szczególnie czynników determinujących identyfikacje polityczne. Pismo jest otwarte na współpracę z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju. Wydawcą jest Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad projektem sprawuje Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

Links

Comments (0)

You must be logged in to post comments.

Cite "Filename"

Place your mouse over the citation text to select it

Embed "ISTOTNOŚĆ WYBORÓW I JEJ CZYNNIKI W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ"

Place your mouse over the embed code to select and copy it

Claim article

You claim request was sent. I will be handled in the next 24 hours.

Close window

Feedback

We appreciate all your comments, questions, suggestions or gratitude.

Login

The username or password entered are wrong.

Reset password

Your password will be sent to your registered e-mail address.

Create account

I agree to the Terms & Conditions *